เธอต้องทนทุกข์ทรมาน แต่นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นของเธอจากความทุกข์ของเธอ คลิปหลุดทางบ้าน